5G چیست و چگونه زندگی ما را تغییر میدهد؟

5G شروع به فعالیت در سراسر انگلستان، چین، آمریکا و فراتر از آن کرده است. اما ما در مراحل اولیه این فناوری تحول گرا هستیم که تأثیر زیادی در زندگی ما در سالهای آینده خواهد گذاشت. در این مقاله توضیح خواهیم داد که 5G چیست…